Geld lenen

Geld lenen met BKR

400x400Een geldkrediet zonder BKR toetsing afsluiten is niet eenvoudig. Gelukkig is het wel zo dat veel afhankelijk is van het bedrag dat je exact wil gaan lenen. Gaat het om een kleine lening, dan kan je bijvoorbeeld door middel van een mini lening vrij eenvoudig geld lenen. Het probleem daarbij stelt zich echter dat dit geld op zeer korte termijn dient te worden terugbetaald. Bij een grotere lening is het dan weer vooral de kredietvorm die een probleem vormt. Veel geld lenen met BKR is bij een Nederlandse bank niet mogelijk. Bij een financiële instelling die niet bij het BKR is aangesloten heb je daar gelukkig wel mogelijkheden voor.

Geld lenen met BKR bij een bank in Nederland

Zoals in de inleiding reeds aangehaald zijn de mogelijkheden voor het afsluiten van een lening zonder BKR toetsing bij een Nederlandse bank vrij beperkt. De enige mogelijkheid die we op dit vlak zien is om er voor te zorgen dat je een bepaald bedrag in het rood mag gaan op je rekening. Hou er rekening mee dat dit bedrag nooit meer mag bedragen dan 1000 euro. Het bedrag mag best hoger zijn, maar niet wanneer je het wil toegekend krijgen zonder BKR toetsing en dat geldt eigenlijk ook voor alle andere kredietvormen.

Vanaf het ogenblik dat je meer wil gaan lenen dan 1000 euro is de bank verplicht om een toetsing bij het BKR uit te voeren. Wanneer je dan over een BKR codering beschikt wil dat zeggen dat de kans dat je de aangevraagde lening ook daadwerkelijk krijgt erg klein wordt. Een krediet afsluiten bij een Nederlandse bank met BKR is in dat opzicht erg moeilijk, maar gelukkig zijn er alternatieven.

Geld lenen met BKR bij een financieel bureau

Wanneer je weinig geld wil lenen met BKR kan je het best een beroep doen op een mini lening of een micro krediet. Deze kredietvorm bestaat er in om een lening te verstrekken voor een bedrag van maximum 500 of 1000 euro, afhankelijk van de verstrekker van het mini krediet. Een klein krediet zonder BKR toetsing door middel van het mini krediet heeft daarnaast ook als voordeel dat je kredietaanvraag snel in behandeling wordt genomen en het geld daarnaast ook spoedig op je rekening wordt bijgeschreven.

Helaas zijn er ook nadelen verbonden aan een micro krediet. Allereerst zal je er rekening mee dienen te houden dat het bedrag dat je leent binnen de 30 dagen na ontvangst van het bedrag op je rekening terug dient te worden betaald. Dit geldt echter niet alleen voor het bedrag dat je hebt geleend, maar ook voor de kosten die op een micro krediet worden aangerekend. Veel kredietverstrekkers die een mini krediet aanbieden adverteren met het feit dat er geen rente in rekening wordt gebracht, en dat klopt ook, maar er wordt meestal niet gesproken over de opstart- of afsluitkost. Deze kost wordt immers wel steevast in rekening gebracht en bedraagt doorgaans zo’n slordige 20% van het door jou geleende bedrag. Uitkijken dus.

Geld lenen met BKR toetsing bij een buitenlandse bank

De laatste mogelijkheid om geld te lenen met BKR is natuurlijk door een beroep te doen op een buitenlandse bank. Buitenlandse banken zijn niet bij het BKR aangesloten en voeren daarom ook nooit een BKR toetsing uit. Dat wil echter niet zeggen dat men geen controle zal doen naar je financiële situatie, in tegendeel zelfs. Een kredietaanvraag bij een buitenlandse bank wordt over het algemeen dubbel zo strikt gecontroleerd. Je bent gewaarschuwd.