Inhoud artikel
Wat zijn de Bijzonderheidscodes BKR?
Uitleg bijzonderheids coderingen BKR

Wat zijn de Bijzonderheidscodes BKR?

BKR coderingen zijn er om uw betalingsgedrag en uw kredietwaardigheid te controleren.

Hierbij hanteert het BKR, naast de 'A' en de 'H', ook nog vier bijzonderheidscodes die aangeven dat er iets met uw kredietregistratie aan de hand is.

Het BKR hanteert aldus de volgende bijzonderheidscodes:

  • Code 1
  • Code 2
  • Code 3
  • Code 4

Uitleg bijzonderheids coderingen BKR

Hieronder volgt per codering een uitleg:

 

  1. Code 1: Er is een situatie ontstaan dat u een betalingsachterstand heeft, echter deze is opgelost door het treffen van een aflossings- of schuldregeling.
  2. Code 2: De vordering (+restant) is opeisbaar gesteld.
  3. Code 3: Er is een geldbedrag van € 250 of meer afgeboekt. In sommige gevallen (afboeking wegens finale kwijting), zal tegelijkertijd met code 3 een einddatum worden gemeld. In alle andere gevallen wordt geen einddatum gemeld.
  4. Code 4: De kredietnemer is op geen manier bereikbaar.